Media

WETENSCHAPPELIJK

MEDIA

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK

RAPPORTEN

Optredens op radio en televisie, Youtube

RADIO EN TV

 

LINK Vara Vroege Vogels TV dinsdag 16 nov 2016, boommarteronderzoek, met Ruud van den Akker en mij.

 

LINK Uitzending met interview en loslaten van gezenderde das. RTNoord-Holland, 27 januari 2014

 

LINK Vangen en zenderen van een das juni 2013 (RTV Utrecht)

 

LINK Documentaire 'Rotvos', gemaakt door Tijs Tinbergen en Jan Musch (zie foto) en uitgezonden door de NCRV. Won een gouden kalf voor beste lange documentaire in 2009

 

LINK Boommarters uitzetten in Noord-Brabant, een item in Vara Vroege Vogels radio, 4 jan 2009

 

LINK Boommarters uitzetten in Noord-Brabant, vergeten welke omroep, 24 dec 2008

 

LINK Een discussie over het weer vrijgeven van de jacht op (c.q. bestrijding van) de vos in een radio-uitzending van Teleac, 11 april 2006

 

LINK Een interview door Jan Emmens, radioprogramma De Ochtenden, over het vrijgeven van de jacht op de vos, 6 april 2006

 

LINK Een item over noodzaak van vossenbestrijding voor weidevogels, radio Vara Vroege Vogels, 9 feb 2003

YOUTUBE FILMPJES

 

Diverse dieren --- Various animals

LINK Eekhoorn rent boommarterbrug over --- Red squirrel uses passage over a main road

LINK Een groep foeragerende zwijnen, Argonne, Frankrijk --- A group of foraging wild boar, northern France

LINK Houtsnip stelt zich aan voor de camera --- Displaying woodcock

 

Monitoring --- Monitoring

LINK Natte faunapassage Ankeveen --- Artificial wildlife corridor connecting two wet areas

 

Vos --- Red fox

LINK Vos zoekt en vangt wormen op gazon --- Red fox hunting and catching earthworms on a lawn

LINK Intensief markerende vossen--- Scent marking red foxes

LINK Zendervos Erna drachtig en met kleine jongen --- Radio-fox pregnant and with small cubs

LINK Jongen van 6 weken oud met moeder Erna --- Fox cubs 6 weeks old and their mother

LINK Jongen van 9 weken oud spelend en met moeder Erna --- Fox cubs 9 weeks old playing

 

Das --- Badger

LINK Ontmoeting tussen vos en das bij dassentunnel --- Encounter between fox and badger at badger underpass

LINK Ontmoeting van twee dassen op de burcht, paring --- Badgers meeting and copulating on the sett

LINK Das in de tuin met vogelvoerhuisje --- Badger eats bird food in a garden

LINK Das en vos op dassenburcht, das haalt nestmateriaal --- Badger collecting nesting material

LINK Bijzondere dassentunnel over een viaduct heen --- Peculiar badger "underpass"

LINK Twee jonge dassen met hun moeder --- Two badger cubs with their mother

LINK Dassen parend voor de burcht --- Badgers copulating at their sett

LINK Das lekker aan het krabben bij dassentunnel --- Scratching badger at badger underpass

LINK Drukke dassentunnel --- A busy badger underpass

LINK Dassen lopen over drijvende balken --- Badgers walk on floating trees

LINK Das kruipt onder hek door --- Badger passes under a fence

 

Boommarter --- Pine marten

LINK Gezenderde boommarter op voerplek --- Radio-collared pine marten on feeding site

 

Wilde kat --- Wild cat

LINK Twee opnamen in de Argonne, 2010-2011 --- Two short movies from camera-traps, France

LINK Rustig zittende poetsende wilde kat, Argonne dec 2015 --- Wildcat in France

 

Konijn --- Rabbit

LINK Hoe wilde konijnen hun jongen krijgen en verzorgen --- Nursing in rabbits, Dutch version

LINK Hoe wilde konijnen hun jongen krijgen en verzorgen, Engels --- Nursing in rabbits, English version

 

Grauwe gansnesten en roofdieren --- Greylag goose nests and their predators

LINK Vos en steenmarter op grauwe ganzennest --- Goose nest robbed by fox and stone marten

LINK Das eet grauwe gans-eieren --- Greylag goose nest robbed by badger

LINK Vos neemt eieren mee van grauwe gans --- Greylag goose nest robbed by fox

Bureau Mulder-natuurlijk