Home


De wasbeer is in het nieuws !

De provincie Limburg heeft besloten de wasbeer te gaan bestrijden. Het aantal waarnemingen van wasberen neemt toe, de wasbeer komt vanuit Duitsland binnen, en men is bang voor de volksgezondheid en de overlast. Bovendien denkt men dat de EU de bestrijding (in het kader van exotenbeheer) verplicht. Maar dat is niet zo, als we aantonen dat bestrijden niet helpt (dat is heel gemakkelijk, kijk naar het beheer in Duitsland) dan hoeft het niet. Wat nu gebeurt, is alleen maar een soort toevoegen aan de lijst van dieren waar de jagers op kunnen schieten. Effect zal het niet hebben. We zullen gewoon aan het samenleven met de wasbeer moeten wennen, en eventuele overlast bestrijden door aan preventie te doen: voedselbronnen voor wasberen ontoegankelijk maken. Uitgebreidere informatie op de pagina Topics: hier

Welkom op de website van

Jaap Mulder, roofdierspecialist


Bureau Mulder-natuurlijk is een eenmansbedrijf gespecialiseerd in roofdieren. Al vijfendertig jaar doet de bioloog Jaap Mulder onderzoek aan roofdieren en geeft hij adviezen over de omgang met deze (voor ons soms lastige) soorten. Hij is vooral deskundig voor wat betreft vossen, dassen, wasbeerhonden, wasberen, wilde katten en boommarters, maar weet ook veel van steenmarters, lynxen, wolven, otters en andere marterachtigen.


Zijn deskundigheid strekt zich ook uit tot monitoring van faunapassages, toepassing van fotovallen, doen van literatuurstudies, schrijven van teksten, enzovoort.

Jaap geeft graag lezingen, over vossen, dassen, wasbeerhonden en/of andere roofdieren. Dat kost wat, maar daarvoor krijgt u wel een avondvullend, enthousiast en goed onderbouwd verhaal!


Handig roofdiergidsje !


Samen met Jeroen Helmer en Stichting Ark heb ik een roofdiergidsje samengesteld, dat vooral bedoeld is om alle west-europese soorten goed te kunnen herkennen. Ook sporen en keutels worden behandeld, plus tips voor het waarnemen van roofdieren en het gebruik van fotovallen. Tekst en figuren van hoge kwaliteit. Een handzaam en watervast boekje, past in je jaszak, 11 bij 14 cm, 36 pagina's. Te bestellen door €12,- (incl. verzendkosten) over te maken op NL86 INGB 0001 4468 76 ten name van Mulder te Groenekan. Vermeld wel je adres!


WASBEERHOND:

waarnemingen melden

Momenteel vindt onderzoek plaats naar voorkomen en voedsel van de wasbeerhond in Nederland. Meer info hier. Heeft u er eentje gezien? Meld het snel!

Lezen over roofdieren?

Het onderzoek naar en de ervaring met allerlei roofdieren is gepubliceerd in onderzoeksrapporten, artikelen in natuurbladen en in wetenschappelijke tijdschriften. Ook optredens in de media zijn hier te vinden.

Voor elk wat wils !

Informatie over roofdieren

Allerlei informatie over roofdieren is ook te vinden onder topics.


Ook de link verhalen biedt informatie over roofdieren, maar ook over andere zaken.

Snel contact


0346-822704

06-10708498

Bureau Mulder-natuurlijk